Tag: பிரியந்த குமார த

பிரியந்த குமாரவின் இறுதிக் கிரியைகள் தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியானது

பாகிஸ்தான் - சியல்கோர்ட் பகுதியில் மிக கொடூரமான முறையில் சித்திரவதைக்குட்படுத்தப்பட்டு, எரியூட்டி கொலை செய்யப்பட்ட பிரியந்த குமார தியவடனவின் இறுதிக் கிரியைகள் தொடர்பிலான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதன்படி, ...

Read more