yasi

yasi

ஊடகவியலாளருக்கு 3 வருடகால சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படக்கூடிய அச்சுறுத்தல்

ஊடகவியலாளருக்கு 3 வருடகால சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படக்கூடிய அச்சுறுத்தல்

துருக்கி நிலநடுக்கம் தொடர்பில் செய்திகளை வெளியிட்ட மிர் அலி கொஸெர் என்ற ஊடகவியலாளர் தற்போது விசாரணைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு வருவதுடன் அவருக்கு மூன்று வருடகால சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படக்கூடிய அச்சுறுத்தலை...