Wednesday, October 16, 2019

வீடு | காணி விற்பனைக்கு | வாடகைக்கு

இப்பகுதியில் விளம்பரம் இலவசமாக பிரசுரிக்கப்படும்

தொடர்புகளுக்கு :
+94 76 547 0123
trueceylonnews@gmail.com

Luxury Apartment – வாடகைக்கு

நாள், கிழமை, மாத அடிப்படியில் கொழும்பு 3,4,6 மற்றும் தெஹிவலையில்.

1 B/Room, 2 B/Room, 3 B/Room 

Sea View, Fully Furnished, Wi-Fi, Cable TV, Kitchen Appliance, Washing Machine & Parking.

Contact: 0773540632, 0777733122, 0777234377