Thursday, November 14, 2019

அடுத்த ஜனாதிபதி யார்? உங்கள் வாக்கு யாருக்கு ?

அடுத்த ஜனாதிபதி யார்? உங்கள் வாக்கு யாருக்கு ? Live

 • Sajith Premadasa
  55% 11 / 20
 • Gotabaya Rajapaksa
  25% 5 / 20
 • Anura Kumara Dissanayake
  20% 4 / 20
 • Mahesh Senanayake
  0% 0 / 20
 • Sivajilingam
  0% 0 / 20